Wikia


Berserker
Gref-lane-berserker-2
Berserker die bom bij Helmsdiepte tot ontploffen maakte.

Schepper

Saruman

Taal

Orks

Gemiddelde sterfteleeftijd

Waarschijnlijk maar een paar maanden omdat de Berserkers sneller zijn gekweekt en daarom zou de leeftijd niet lang duren

Uiterlijk

Rode huid, 2 tot 2,5 meter hoog

Leefgebieden

Isengard

Berserkers zijn grotere, nog woestere versies van de Uruk-Hai. Ze zijn ruim 2,5 meter lang en wegen naar schatting 150 kilogram. Men zegt dat hun kleine strakke helm voor de veldslag met het bloed van de vijand gevuld wordt en zo op hun hoofd gezet. De bedwelmende lucht maakt een tomeloze bloeddorst in hen los die hen volkomen uitzinnig maakt. Berserkers zijn niet uit op hun eigen veiligheid, dragen behalve hun helm geen wapenuitrusting en moeten tot de dood vechten. Hun enigte taak is een bruggenhoofd te vestigen; voor Helmsdiepte zijn ze speciaal getraind om met de stormladders tegen de Dieptemuur gezet te worden en voldoende tijd te winnen om hun strijdmakkers de gelegenheid te geven achter hen de ladders op te stormen. Het blijkt uiterst moeilijk om ze dicht genoeg te benaderen om hen te verwonden, zodat de Berserkers, hoewel maar dertig in getal, de verdedigers zware verliezen toe te brengen voordat ze gedood worden.
Images

Berserker met zwaard.

ZwaardEdit

Berserkers hebben maar één wapen, een reusachtig zwaard met een anderhalve meter lange kling. Het is een log wapen dat enorme kracht vereist, maar het bijna vijftig centimeter lange gevest stelt de Berserker in staat het efficiënt te hanteren door zijn handen ver uit elkaar te plaatsen. Beide kanten van tien centimeter brede kling zijn tot een scherpe snede geslepen, en in één houw kon een man in twee hakken. Het is geen elegant of bijzonder effectief zwaard, maar de dreiging die van dit vervaarlijke wapen uitgaat, is enorm.

TriviaEdit

  • De makers van The Two Towers zullen de inspiratie gehaald hebben van de Noorse en Germaanse berserkers die ook altijd in de voorste linies vochten en zonder harnas.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.