Wikia


FarmerMaggotHounds

Van der Made met zijn honden

Greep, Slagtand en Wolf
(Engels: Grip,Fang and Wolf) waren de drie honden van Boer van der Made en reageerden agressief op voorbijgangers. Het waren wolfachtige honden en Wolf was de agressiefste van de drie.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.