Wikia


Istari

De vijf Istari

De Istari waren wijze tovenaars (Maia) die door de Vala gekozen werden en naar Midden-Aarde werden gezoden om Sauron, de luitenant van Melkor, in de gaten te houden.


Istari Edit


Overige Tovenaars Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.