Wikia


"De doden volgen ons," zei Legolas "Ik zie vormen van mensen en paarden, en lege bannieren aan flarden gescheurd, en speren als takkenbossen in een mistige nacht. De Doden volgen ons."

"Ja, de Doden juist achter ons, ze zijn ontwaakt," zei Elladan

Het Grijze Gezelschap trekt voorbij, De Terugkeer van de Koning

Het Leger der Doden (Eng: Army of the Dead), ook beter bekend als de Dode Mannen van Dunharg (Eng: Dead Man of Dunharrow) of Eedbrekers (Eng: Oathbreakers), waren geesten van dode Mensen van de Nevelbergen vervloekt door Isildur om voor eeuwig in Midden-aarde rond te dolen. Isildur had hen vervloekt omdat ze hun eed van trouw hadden verbroken tijdens de Oorlog van de Laatste Bondgenootschap. Ze zochten hun toevlucht in de spelonken van de Dwimmorberg en de vallei van Hargdal dat in de schaduw van de berg. Ze werden geleid door de Koning der doden, de meest gevaarlijke en afschrikwekkendste figuur van dit leger. Wanneer de lijn van Isildur eindigde (zo'n honderden jaren na de vervloeking), kon niemand hun vloek verheffen en zo bleven de Doden voor duizenden jaren afgesloten van de buitenwereld in de Dwimmorberg. Hun vloek kon alleen verheven worden door de Erfgenaam van Isildur.
ImagesCAE85YAZ

De Koning der Doden met zijn leger

GeschiedenisEdit

Ooit waren ze de Mensen van de Witte Bergen, maar bij de stichting van Gondor zweerden ze een eed aan Isildur dat ze voor hem zouden vechten. Echter tijdens de Donkere Jaren begonnen ze met het aanbidden van Sauron. En wanneer de oorlog met Sauron begon vroeg Isildur hen om hulp, maar ze weigerde waarop Isildur zei: "Gij zult de laatste koning zijn en als het westen bewijst machtiger te zijn dan Zwarte Meester, dan zal deze vloek op Uw volk rusten; deze zal maar pas verbroken als de vloek wordt opgeheven als U uw eed hebt vervuld." Toen Isildur de Oorlog tegen Sauron won trokken de Mensen zicht voor eewig terug, na een lange tijd kregen ze door dat ze niet meer konden sterven en dat ze vervloekt waren.

Malbeth de ziener voorspelde dat er ooit een dag zou komen dat Isildur's erfgenaam het Pad der Doden zou betreden en de vloek van de Doden zou opheffen. Dat gebeurde ook toen Aragorn II Elessar het Pad der Doden betrad tijdens de Oorlog om de Ring. Aragorn beloofden hen als zij hem helpte dat de vloek verbroken werd en hun eed werd vervuld.
0000000000000000

Aragorn leidt het Leger der Doden

Aragorn leidde het Leger der Doden door Lamedon en Ciril. Hun doel was om de Kapers van Umbar aan te vallen die opweg waren naar Pelagrir om mee te helpen bij de Beleg van Minas Tirith. Toen ze de schepen van Umbar hadden gekaapt bevrijdde Aragorn de Doden en was de vloek opgeheven.

VerschijningenEdit

Zie ookEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.