Wikia


Mablung(DE)

Mablung

Mablung was een Doler die diende onder Faramir. Hij vocht mee in het Gevecht bij Osgiliath. Hij moest Frodo en Sam bewaken toen Faramir en de andere Dolers een klein leger van Leger van Harad versloegen tot ze zelf in het gevecht vermengd werden en bijna werden gedood door een stervende Mûmak.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.