Wikia


Rhovanion of Wilderland is een groot gebied in het noorden van Midden-aarde met een grote verscheidenheid aan volkeren. De Anduin of de Grote Rivier stroomde door dit land. Het immense Demsterwold bedekt een groot deel van deze streek.


Locaties in RhonavionEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.