Wikia


Slag van de Vijf Legers

Slag van de 5 legers

Conflict:Geen oorlog is verbonden met deze veldslag
Datum:Eind oktober D.E.2941
Plaats:Erebor
Resultaat:Overwinning voor de Elfen, Mensen van Dal en Dwergen
Strijdende partijen
Commandanten


Troepensterkte
  • 500 Dwergen van de IJzerheuvels
  • 13 Dwergen van Thorin Eikenschild
  • 1000 Elfen van Demsterwold
  • 200 Mensen van Dal
  • 1 Beorning
  • Onbekend aantal Adelaars
  • Duizenden Aardmannen van de Nevelbergen
  • Honderden Wargs
Verliezen
Veel, waronder

Torin, fili en kili

Bijna alle Aardmannen en Wargs

Het Gevecht tussen de vijf legers ontstond toen Smaug gedood was en de Mensen van Dal en de Elfen van het Demsterwold een vergoeding wilden van de Dwergen. Toen Thorin dit hoorde liet hij zijn neef Dain IJzervoet komen met versterking. Tegelijk werd deze hele groep aangevallen door Aardmannen en Wargs.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.